Mijn TCOI

De hartfalenweek 22 t/m 28 april

Nationale Hartfalenweek, van 22 t/m 28 april 2024

Half miljoen mensen lijden aan hartfalen, dringend meer onderzoek en bewustwording nodig

Er moeten meer middelen beschikbaar komen voor onderzoek naar betere behandelingen van hartfalen en het opsporen van ruim 250 duizend mensen die aan deze ernstige aandoening lijden, maar dit zelf niet weten. Die oproep doet de Hartstichting samen met onderzoekers, artsen en verpleegkundigen verenigd in the Dutch CardioVascular Alliance en het Netherlands Heart Institute tijdens de Nationale Hartfalenweek.

Diagnose en klachten
In Nederland hebben 240 duizend mensen de diagnose hartfalen, een sluipende ziekte waarbij zonder behandeling het hart steeds verder achteruitgaat. Dit aantal neemt de komende jaren toe tot 340 duizend, zo is de verwachting. Daarnaast zijn er naar schatting nog eens 255 duizend mensen die wel klachten van hartfalen hebben, maar bij wie deze ernstige aandoening nog niet is vastgesteld. Zij krijgen dus geen behandeling en worden alsmaar zieker. Iedere dag sterven er 22 mensen aan hartfalen. Ruim een derde van de patiënten overlijdt binnen een jaar na de eerste ziekenhuisopname, 65 procent binnen vijf jaar.

Veel voorkomende klachten bij hartfalen zijn kortademigheid, vermoeidheid, en dikke enkels of voeten door het vasthouden van vocht. Uit onderzoek blijkt dat mensen deze klachten niet altijd serieus nemen, ze wijten het al snel aan stress of de leeftijd. Hierdoor gaan zij te laat of zelfs niet naar een dokter.

Herkennen en voorkomen
“Belangrijkste om te weten van hartfalen is dat als we deze ziekte vroeg herkennen, we nog veel schade en klachten kunnen voorkomen”, stelt cardioloog prof. dr. Steven Chamuleau, hoofd afdeling cardiologie AmsterdamUMC en voorzitter van Deltaplan Hartfalen. “Helaas gebeurt dat nog onvoldoende. Het is niet normaal, als je veertig of vijftig bent en benauwd wordt van traplopen. Ook niet als je veel zorgen of een paar drukke weken hebt. Meet minstens een keer per jaar je bloeddruk en blijf met een hoge bloeddruk niet rondlopen. Zeker niet, als je weet dat bijvoorbeeld je vader of moeder ook hartfalen heeft of heeft gehad.”

Activiteiten MST en ZGT tijdens Nationale Hartfalenweek
Om tijdens de Nationale Hartfalenweek in de regio Twente extra aandacht te vragen voor deze aandoening, werken de ziekenhuizen MST en ZGT, de huisartsen en apothekers samen en zijn er een aantal activiteiten georganiseerd.

Publieksacademie “Zorg voor je hart”
Op zaterdagochtend, 20 april van 10:00 tot 12:30 uur, vindt de Publieksacademie "Zorg voor je hart!" plaats in de Foyer (route C29) van het MST in Enschede. Verschillende sprekers vertellen over wat hartfalen is, hoe je het kan herkennen en behandelen, en wat het belang is van goede leefstijl. Aanmelden via thoraxcentrumtwente@mst.nl.

Hartfalencafé
Op woensdagavond, 24 april van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur met koffie/thee, lekkernij), vindt het Hartfalencafé plaats in de Albert Schweitzerzaal in ZGT Hengelo. Het hartfalencafé is voor mensen met hartfalen hun familieleden en andere belangstellenden. Enkele cardiologen en andere zorgverleners geven lezingen over de meest voorkomende oorzaken van hartfalen, onderzoeken en behandelingen. Ook is er aandacht voor voeding, bewegen en andere leefstijladviezen. Daarna is er ruime gelegenheid voor vragen en discussie. Aanmelden via secretariaathartfalen@zgt.nl.

Powerpoint Nationale Hartfalenweek 2024 Flyer Nationale Hartfalenweek 2024