Mijn TCOI

Veel gestelde vragen

Algemeen


I.o.m. de inspectie voor volksgezondheid is er een “recall” van een aantal medicijnen. Het gaat om valsartan, irbesartan en losartan. Waar vind ik meer informatie?

Het betreft niet alle medicijnen, maar een aantal leveringen (batches, bepaalde productie datum). De twentse apothekers zullen per patient beoordelen of u deze medicatie gebruikt en of deze omgezet moet worden. Alternatieve medicatie is met de cardiologen afgestemd. Het omzetten loopt dus volledig via uw apotheek. Aanvullende informatie is op de website van IGJ te vinden.


Recentelijk is mijn medicatie gewijzigd door mijn cardioloog. Ik vermoed dat ik last heb van bijwerkingen. Wat moet ik doen?

Neem contact op met ons secretariaat via e-mail cardiologie@zgt.nl dan wel telefonisch (088-7083300, bereikbaar van 8:00u tot 12:00u en van 13:00u tot 16:30u). Vermeld welke klachten u heeft bij welke medicatie. Stop niet zelf met de medicatie. Uw cardioloog zal binnen vijf werkdagen reageren.


Binnenkort zal ik een operatie ondergaan. Moet ik stoppen met mijn bloedverdunners en andere medicatie?

Dat hangt van het type ingreep af. Voor een operatie wordt u in principe beoordeeld door een anesthesioloog via het preoperatief spreekuur. Deze zal u adviseren welke medicatie u moet staken dan wel doorgebruiken. Soms zal de anesthesioloog met uw cardioloog overleggen over het wel of niet onderbreken van medicatie.


Als ik een tand moet laten trekken, moet ik dan stoppen met mijn bloedverdunners?

Het al dan niet staken van bloedverdunners bij een tandheelkundige ingreep hangt af van het bloedingsrisico. Uw tandarts kan deze vraag daarom het beste beantwoorden. Het staken van bloedverdunners is echter ook niet altijd zonder risico. Bij twijfel kan uw tandarts het best met uw cardioloog overleggen.


Mijn medicijnen zijn op, hoe vraag ik een herhaalrecept aan?

Via onze polikliniek kunt u een herhaalrecept aanvragen. Via deze link vindt u hoe dat werkt. Het kost tijd om uw aanvraag en het recept te verwerken. Vraag uw herhaalrecept daarom tijdig aan.


Wie moet ik bellen met vragen over lichamelijke klachten?

Maak gebruik van deze flowchart en maak uw keuze.


Wie moet ik bellen bij spoedeisende klachten?

Indien u acute, hevige en aanhoudende klachten heeft van bijvoorbeeld pijn op de borst of kortademigheid kunt u het beste contact opnemen met 112. In alle andere gevallen kunt u contact opnemen met uw huisarts voor advies. Uw huisarts kan ervoor zorgen dat u de juiste zorg krijgt bij de juiste arts. Uiteraard zijn onze dienstdoende cardiologen 24 uur per dag voor de huisarts bereikbaar voor overleg en advies.


Wie moet ik bellen bij niet-spoedeisende hartklachten?

Indien u onder behandeling bent bij een cardioloog en indien uw bekende klachten geleidelijk toenemen, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw cardioloog via onze secretaresse via telefoonnummer 088 708 33 00. Wij streven ernaar uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.


Wanneer kan ik een oproep verwachten voor mijn afspraak en aanvullend onderzoek?

Uw cardioloog zal tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreken wanneer de volgende controle gepland wordt. Ook kan uw cardioloog u een inschatting geven van de actuele wachttijden voor het aanvullend onderzoek.

Indien deze tijd verstreken is en u heeft nog geen oproep ontvangen dan kunt u contact opnemen met het planteam van de polikliniek cardiologie. Soms kan het door onvoorziene omstandigheden voorkomen dat wachttijden langer zijn. Wij proberen u hierover tijdig te informeren. Zo nodig kunt u contact opnemen per e-mail via cardiologie@zgt.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum en/of patiëntnummer. Wij streven ernaar uw e-mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Voor dringender vragen over uw afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12:00u en van 13:00 - 16.30 uur op het telefoonnummer 088 708 33 00.


Ik wil mijn afspraak verzetten. Hoe kan ik dat regelen?

Heeft u vragen over de planning van uw afspraak of wilt u een afspraak verplaatsen, dan kunt u ons bij voorkeur per e-mail hierover informeren. U kunt een e-mail versturen naar cardiologie@zgt.nl onder vermelding van uw naam en geboortedatum en/of patiëntnummer. Wij proberen dan in overleg met u een passender tijdstip voor uw afspraak te vinden. Wij proberen uw e-mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Voor dringende vragen over uw afspraak zijn wij telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00u tot 12:00u & 13:00u - 16.30 uur op het telefoonnummer 088 708 33 00.