Mijn TCOI

Organisatie

Organogram Cardion

Coöperatie Bestuur

R. de Nooijer, voorzitter

S. Post, secretaris en plv. voorzitter

A. Slootweg, penningmeester

Secretariaat

K. Scholten

HRM

S. Post

K. Scholten

Kwaliteitsfunctionaris

J. Kruik

M. Basalus

Opleidingscommissie/Stuurgroep TCOI

R. Nijhuis

J. Kruik

S. Post

M. Basalus

Sectie Kliniek

G. Linssen

R. Nijhuis

Sectie Polikliniek

S. Post

H. Droste

Sectie Invasief/ pacemakerzorg

A. Slootweg

L. Pos

Sectie Non-invasief

R. de Nooijer

S. Post

Sectie Anderhalve lijn

H. Idzerda
R. de Nooijer
L. Pos

Directie Stichting Cardioservice ZGT

G. Linssen

L. Pos

A. Slootweg

S. Post