Mijn TCOI

Organisatie

Organogram Cardion

Coöperatie Bestuur

S. Post, voorzitter

J. Kruik, secretaris en plv. voorzitter

M. Basalus, penningmeester

R. de Nooijer, bestuurslid

Secretariaat

K. Scholten

HRM

J. Kruik

K. Scholten

Kwaliteitsfunctionaris

M. Basalus

J. Kruik

G. Linssen

Opleidingscommissie/Stuurgroep TCOI

R. Nijhuis

J. Kruik

R. De Nooijer

M. Basalus

Sectie Kliniek

S. Loonstra

R. Brandhorst-Verheggen

Sectie Polikliniek

S. Post

H. Idzerda

L. Pos

Sectie Invasief/ pacemakerzorg

A. Slootweg

L. Buikema

Sectie Non-invasief

R. de Nooijer

R. Nijhuis

Sectie Anderhalve lijn

H. Idzerda

R. de Nooijer

L. Pos

Wetenschap

G. Linssen

M. Basalus

ICT

H. Idzerda

S. Loonstra

Directie Stichting Cardioservice ZGT

G. Linssen

L. Pos

A. Slootweg

M. Basalus