Mijn TCOI

Wetenschappelijk onderzoek cardiologie

Wetenschappelijk onderzoek cardiologie

CARDION is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar preventie, diagnostiek en behandeling van hart- en vaatziekten.

Via ons zelfstandig onderzoekscentrum nemen we, in samenwerking met industrie, andere ziekenhuizen en universitaire centra, deel aan tal van (internationale) onderzoeken naar nieuwe medicatie en behandelstrategieën voor bijvoorbeeld cardiovasculaire preventie, coronairlijden, hartfalen, ritmestoornissen, vetstofwisselinsstoornissen en pulmonale hypertensie.

Specifieke thema’s

Naast wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen is CARDION ook betrokken bij kennisontwikkeling op het gebied van preventie, diagnostiek en organisatie van zorg rond thema’s met een groot maatschappelijk belang of waarbij samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders extra belangrijk is. Voorbeelden hiervan zijn waardegerichte zorg op de polikliniek, hartfalenzorg, hartrevalidatie, cardio-oncologie en pulmonale hypertensie.

Hartfalen

De diagnostiek bij en behandeling van hartfalen is complex en heeft een grote impact op zowel het welbevinden van onze patiënten als de kosten van de gezondheidszorg. Daarom zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe diagnostische technieken als biologische merkstoffen en beeldvorming en van zelfmanagementinterventies via e-health toepassingen. Daarnaast hebben we bijzondere aandacht voor hartfalen zorg voor kwetsbare ouderen en werken we samen met de Universiteit Twente aan de ontwikkeling van slimme materialen die in de toekomst mogelijk ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de hartfunctie.

Poliklinische zorgtrajecten

Om de diagnostiek bij patiënten met verdenking op een hart- of vaataandoening te verbeteren en versnellen ontwikkelen we organisatorische modellen dia daarnaast optimaal en doelmatig gebruik maken van de middelen en capaciteit. Risicostratificatie, triage, samenwerking en planning zijn daarbij essentieel. Ook is het van belang de uitkomsten van onze zorg goed in beeld te brengen. Op die manier kunnen we sturen op waarde voor de patiënt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Momenteel zijn specifieke diagnostische trajecten ingericht voor patiënten met pijn op de borst, ritmestoornissen en kortademigheid. Uiteindelijk doel is het concept van deze zogenaamde fasttracks in de volle breedte van ons zorgaanbod toe te passen.

Pulmonale hypertensie (verhoogde longvaatdruk)

Pulmonale hypertensie kent vele verschillende oorzaken. Slechts een paar zeldzamere categorieën komen in aanmerking voor specifieke behandeling in samenwerking met een derdelijns centrum. Vaak wordt deze categorie patiënten pas laat na het ontstaan van klachten herkend. Voor de beste uitkomst van behandeling is het echter belangrijk vroegtijdig een goede diagnose te stellen. Daarom wordt in samenwerking met andere specialismen van ZGT en het Amsterdam UMC voor dit specifieke ziektebeeld onderzoek verricht naar de beste diagnostiek. Een goede samenwerking tussen cardioloog en longarts is daarbij essentieel.

Cardio-oncologie

Chemotherapie en bestraling bij kankerpatiënten kunnen hart- en bloedvaten beschadigen. Het is belangrijk om patiënten te identificeren, die hierop een hoog risico hebben en waarbij aangepaste medische therapie en preventieve maatregelen nodig zijn. In ZGT wordt onderzoek verricht naar verbeterde risico-inschatting en schadelijke langetermijneffecten van borstkankertherapie op hart- en bloedvaten.

Ons team

De cardiologen voeren de onderzoeken uit in teamverband. Onderstaande (zorg)professionals zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, binnen de cardiologie:

  • Mw. L. Kuipers, mw. A. Pieterse en M. Jongebloed Westra, cardioresearch verpleegkundigen
  • Dhr. R. Bloo, mw. A. Kleberger, dhr. T. Konings, dhr. M. Kuyper, mw. G. van Soest, mw. M. Rees en mw. E. Folbert verpleegkundig specialisten Hartfunctie- en pacemakerlaboranten, ziekenhuisapothekers.
  • Andere specialisten, zoals (vaat)chirurgen, longartsen, internisten/oncologen.
  • Medewerkers van ZGT Academie.

Verder wordt er samengewerkt met landelijke organisaties en (inter)nationale onderzoekgroepen.