Mijn TCOI

Links

Zorgverleners

ZGT Algemeen - Uw algemene toegang tot informatie over ZGT.

ZGT Cardiologie - Hier vindt u informatie over de afdeling cardiologie van het ZGT.

Mijn ZGT - Met MijnZGT kunt u in een beveiligde omgeving gedeeltes van uw medisch dossier in ZGT inzien.

Zorgverlenersportaal ZGT - Hier kunt u inloggen op het zorgverlenersportaal van ZGT.

Lijn 1-2 - Op de site eentweezgt vindt u informatie die de verbinding legt tussen de verwijzers in het adherentiegebied van ZGT en medisch specialisten die werkzaam zijn in ZGT.

MST Thorax Centrum Twente - Het cardiale interventiecentrum in Twente.

Informatie

Hartwijzer - Begrijpelijke en illustratieve informatie over hart-en vaatziekten en cardiologische onderzoeken en behandelingen.

Hartstichting - De hartstichting biedt gerichte informatie over hart- en vaatziekten voor zowel patiënten als hun naasten.

Harteraad - Vereniging voor mensen met hart- en vaataandoeningen.

STIN - STIN helpt ICD-dragers en hun naasten wanneer zij behoefte hebben aan ondersteuning, advies en informatie.

Heartfailurematters.org - Hier kunnen patiënten, familie en verzorgenden informatie vinden over hartfalen.

Keuringen

CBR – Gezondheidsverklaring en keuring - Via deze weg vindt u informatie over de gezondheidsverklaring en regels rond medische keuringen.

Rijgeschiktheid - Regeling eisen geschiktheid 2000.

Keuzehulpen

Verstandige keuzes - De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een aantal aanbevelingen gepubliceerd voor patiënten met hartaandoeningen.

Boezemfibrilleren - Begrijpelijke informatie over boezemfibrilleren.

Hypertrofische cardiomyopatie - Begrijpelijke informatie over (erfelijke) verdikking van de hartspier.

Hartklepkeuze - Deze site biedt u praktische informatie over hartklepafwijkingen, hartklepprothesen en de operatie.

Keuzehulp erfelijkheid - Deze keuzehulp kan u ondersteunen bij de keuze om wel of geen DNA onderzoek te laten verrichten.