Mijn TCOI

Shared Care

Shared care

De complexiteit van de zorg is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Het is voor één individuele zorgverlener steeds moeilijker om overzicht te houden en onmogelijk om alles te weten. Daarom is een goede samenwerking tussen verschillende aandachtsgebieden binnen de cardiologie essentieel. Maar ook tussen de verschillende specialismen is teamwork van levensbelang.

De cardiologen van CARDION zijn opgeleid tot algemeen cardioloog. Dat biedt de mogelijkheid om goed overzicht te houden en onze patiënten van A tot Z te begeleiden. Daarnaast heeft elke cardioloog een aandachtsgebied. Om specifieke expertise en vaardigheden te onderhouden worden enkele activiteiten slechts door een beperkt deel van de cardiologen uitgevoerd. Te denken valt daarbij aan hartkatheterisaties, pacemakerimplantaties, slokdarmecho’s en CT- en MRI scans. Op die manier zorgen we ervoor dat degene die een onderzoek of behandeling uitvoert, daar de beste kwaliteit in kan bieden.

Ook met andere specialismen samenwerken is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze. Op de fasttrack polikliniek wordt intensief samengewerkt met nucleair geneeskundige en radioloog. Door het probleem van onze patiënten in zijn totaliteit mee te wegen bij de beoordeling van de onderzoeken en door de beste technische expertise direct op de polikliniek beschikbaar te hebben kunnen we snel tot een betrouwbare diagnose en advies komen.

Soms blijven klachten aspecifiek en geregeld kunnen problemen met verschillende orgaansystemen dan ook tot dezelfde klachten leiden. Hart en longen zijn daar een goed voorbeeld van. Door samen te werken met longartsen proberen we vanuit verschillende zienswijzen tot een oplossing te komen. Het streven is de komende jaren dat nog beter mogelijk te maken door het oprichten van een gezamenlijk Hart-Long Centrum op de ZGT locatie Hengelo.

Tenslotte steven we ernaar de juiste zorg zoveel mogelijk op de juiste plek te krijgen. Minder complexe problemen kunnen het best door of samen met de huisarts worden aangepakt. De huisarts verdient daarbij dan wel ondersteuning. Dat kan door goede afspraken te maken, de zorg gezamenlijk buiten het ziekenhuis te organiseren en door het delen van kennis. CARDION is bijzonder gedreven om invulling te geven aan deze vormen van waardegerichte zorg.