Mijn TCOI

Overleg

Overleg

Via het spoednummer van ons secretariaat 088-7085970 kunt u in contact komen met de dienstdoende cardioloog. U kunt met hem/haar overleggen over het al dan niet insturen van een patiënt naar de eerste harthulp. Voor alle andere, niet spoedeisende, vragen is er de mogelijkheid dat u diezelfde dag door de dienstdoende cardioloog wordt teruggebeld tussen 14.00u-14.30u. U kunt dit laten inplannen door onze secretaresse via 088-7083300. De cardioloog waarmee u overlegt, heeft op dat moment de beschikking over alle gegevens van de patiënt om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Ook is het mogelijk een vraag voor te leggen aan de behandelend cardioloog via de ZorgDomein patiëntoverleg app.