Mijn TCOI

Veel gestelde vragen

Algemeen


Ik heb een vraag over een afkorting

De meeste cardiologen gebruiken veel afkortingen in hun correspondentie waarbij deze afkortingen ook nog vaak op Engelse termen zijn gebaseerd.

In deze bijlage vindt u een overzicht van de meest voorkomende afkortingen.


Apothekers


Ik heb een vraag over een recept

Via ons secretariaat kunt u uw vraag doorgeven aan de voorschrijvend arts. Telefoon: 088-7083300 of per e-mail receptencardiologie@zgt.nl.

Indien het om een urgente vraag gaat waarbij het antwoord niet kan wachten dan kunt u de dienstdoende cardioloog bereiken via ons secretariaat: 088-7085970.


Huisartsen


Ik wil een patiënt insturen naar de eerste harthulp – EHH - of wil overleggen of insturen noodzakelijk is

De dienstdoende cardioloog kunt u bereiken via het spoednummer van ons secretariaat: 088-7085970.


Ik wil overleggen over de behandeling van een patiënt of twijfel over doorverwijzen

Dagelijks is er een telefonisch vragenuur voor verwijzers. Eén van onze cardiologen belt u tussen 14:00u-14:30u terug. U kunt hiervoor ingepland worden via ons secretariaat 088-70853300. De cardioloog waarmee u overlegt heeft op dat moment de beschikking over alle gegevens van de patiënt om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.


Ik wil overleggen over een niet-spoedeisende vraag over een patiënt die al onder behandeling van een cardioloog is

Via ons secretariaat kunt u vragen om door de behandelend cardioloog teruggebeld te worden. Secretariaat: 088-7083300.

U kunt een bericht sturen aan de behandelend cardioloog via ZorgDomein Patiëntoverleg App.


Ik heb een eenmalige vraag over de behandeling van een patiënt die niet onder behandeling van de cardioloog is (ECMS)

Bij die patiënten waar een huisarts een verwijzing niet op zijn plaats vindt, maar wel inzet van medisch specialistische kennis waardevol acht is het voor huisartsen mogelijk om direct inhoudelijke vragen te stellen aan een cardioloog via een "Eenmalig Consult Medisch Specialist (ECMS)".

De huisarts draagt de verantwoordelijkheid voor de patiënt bij consultatie niet over maar behoudt deze zelf. Dit in tegenstelling tot verwijzingen waarbij de huisarts de verantwoordelijkheid voor het deelgebied waarvoor hij verwijst tijdelijk overdraagt. De medisch specialist is bij consultatie verantwoordelijk voor de inhoud van het advies en de huisarts voor de uitvoering hiervan.

De cardiologen van CARDION zorgen er voor dat u op korte termijn antwoord krijgt op uw vraag.

Voordelen voor u als huisarts:

  1. Er is snel antwoord
  2. Eigen risico van de patiënt wordt niet belast
  3. De huisarts krijgt een vergoeding voor de voorbereiding
  4. Bij een digitaal ECMS hoeft de patiënt niet naar het ziekenhuis te komen

Voor meer informatie over de werkwijze, zoals door FEA, THOON, ZGT, MST en OCON overeengekomen, vindt u in deze flyer.


Wie moet een patiënt bellen met vragen over lichamelijke klachten?

Maak gebruik van deze flowchart en maak uw keuze.


Specialist


Ik wil informatie opvragen over een patiënt die bij een van cardiologen van CARDION onder behandeling is

Graag ontvangen wij uw verzoek om inlichtingen inclusief schriftelijke toestemming van de patiënt per e-mail via cardiologie@zgt.nl.