Mijn TCOI

Klachtenregeling

Patiënten

Wanneer u in het ziekenhuis een onderzoek of behandeling ondergaat doen wij ons best goede kwaliteit te leveren in een veilige omgeving. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de verleende zorg. Graag gaan wij daarover met u in gesprek. Vaak kunnen wij leren van uw ervaringen. Als u er met ons niet uit komt kunt u een klacht indienen. Via de website van ZGT leest u hoe dat werkt via het item “geef uw mening over ons”.

Verwijzers

Indien u de zorg voor uw patiënt aan ons toevertrouwt doen wij ons best om optimale kwaliteit van zorg en service te bieden. Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van CARDION kunt u ons te allen tijde benaderen via ons contactformulier. Suggesties voor verbetering stellen wij op prijs en graag gaan we daarover met u in gesprek. Ook kunt u uw ervaringen delen met Lijn 1-2.

Keuringen

Keuringen voor bijvoorbeeld rijbewijs, verzekering of sport dienen snel en zorgvuldig te worden verricht. Daarbij heeft u recht op inzage, wijziging en blokkering. Heeft u een keuring door ons laten uitvoeren en bent u niet tevreden over de service dan kunt u dat via de website van ZGT melden. Ook kunt u ons direct via ons contactformulier benaderen. Wij zullen uw klacht bespreken en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Medewerkers

Voor onze medewerkers hanteren wij het principe van goed werkgeverschap. Periodiek vindt een evaluatiegesprek plaats waarin over en weer ruimte wordt geboden voor feedback. Arbeidsovereenkomsten bij CARDION zijn in lijn met de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden  (CAO Zorg en AMS). Het bestuur van CARDION is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en borgt dat via een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Voor arbeidsrechtelijke afspraken laat CARDION zich adviseren door de VvAA. Bij geschillen is het arbeidsrecht van toepassing.

Partners

Goede dienstverlening is bij CARDION uiteraard onze grootste zorg. Afspraken en verwachtingen over onze diensten worden zo veel mogelijk vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. CARDION spant zich in resultaten te leveren die aan uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dat melden via ons contactformulier. Uw melding zal na interne analyse gevolgd worden door een uitnodiging voor een gesprek.