Mijn TCOI

Verwijzen

Reguliere verwijzing (poliklinisch)

Huisarts

Wilt u als huisarts een patiënt naar ons doorverwijzen dan kunt u dat doen via Zorgdomein. Om onze capaciteit effectief in te zetten is het voor verwijzing van belang om eenvoudig uit te sluiten niet cardiale oorzaken voor verwijzing te onderzoeken. Het vermelden van hartfrequentie en bloeddruk in uw verwijsbrief zorgt ervoor dat wij uw patiënt zo snel mogelijk naar het best passende traject kunnen begeleiden.

Specialist ZGT

Als specialist binnen ZGT kunt u patiënten via HiX verwijzen. Vermeldt naast voorgeschiedenis en actuele problematiek s.v.p. een duidelijke vraagstelling. Dat helpt ons om het best passende diagnostisch traject in te zetten.

Specialist extern

Als extern specialist kunt u patiënten schriftelijk naar ons verwijzen. U kunt uw brief sturen naar: polikliniek cardiologie ZGT, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo of mailen naar cardiologie@zgt.nl.

Planning

Elke verwijzing wordt via Zorgdomein beoordeeld door een cardioloog. Vervolgens wordt de patiënt ingepland voor poliklinische beoordeling waarbij dit zoveel mogelijk gecombineerd wordt met aanvullend onderzoek via ons Hart Long Centrum ZGT. Een volledige verwijzing is van groot belang voor een juiste triage van uw patiënt. Door een beknopte samenvatting van

  • de klachten
  • lichamelijk onderzoek inclusief bloeddruk én hartfrequentie
  • recent laboratorium onderzoek

kunnen wij uw patiënt zo snel mogelijk inplannen voor het juiste onderzoek en beoordeling door één van onze cardiologen. Op deze manier kunnen wij uw patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid bieden.

Verder proberen we rekening te houden met:

  • eventuele eerdere bezoeken bij een van onze cardiologen
  • voorkeur voor een specifieke cardioloog

Spoedeisende verwijzing (klinisch)

Wilt u een patiënt verwijzen voor spoed beoordeling op onze eerste harthulp of wilt u overleggen of spoed beoordeling nodig is dan kunt u de dienstdoende cardioloog bereiken via het spoednummer van ons secretariaat: 088-7085970.