Mijn TCOI

Partners

Onze partners

Innoveren in zorg is samenwerken en out-of-the-box denken. CARDION stelt zich ten doel om expertise vanuit alle hoeken van het zorglandschap samen te brengen. CARDION streeft naar een netwerk van zorgaanbieders, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en industriële partners. Wij vinden het belangrijk dat alle partners blijven handelen vanuit hun eigen autonomie en financieel onafhankelijk van elkaar blijven. CARDION wil transparant zijn over de relaties die zij aangaat. Relaties tussen individuele professionals en industriële partijen vindt u via het transparantieregister.