Mijn TCOI

Landelijke campagne: Deltaplan Hartfalen

”Samen de hartfalen-epidemie te lijf”

”Samen de hartfalen-epidemie te lijf”, dat was het thema onlangs van de Nationale Hartfalenweek, van 22 t/m 28 april 2024. Er waren velerlei landelijke en regionale activiteiten om de bewustwording van hartfalen in Nederland te verbeteren. Deze bijzondere week werd voor de eerste maal georganiseerd in het kader van het vorig jaar gestarte Deltaplan Hartfalen.

Hartfalen is een progressieve ziekte waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet en kent vele verschillende oorzaken. De ziekte heeft een grillig verloop en heeft een slechtere prognose dan meerdere vormen van kanker. Daarnaast is de symptoomlast voor de patiënt erg groot, zorgend voor een verminderde kwaliteit van leven. Dus, de hoogste tijd voor het Deltaplan Hartfalen!

In de regio Twente werden door de ziekenhuizen MST en ZGT, twee boeiende, publieke bijeenkomsten gehouden: 20 april was er in MST Enschede, een Publieksacademie "Zorg voor je hart!". Verschillende sprekers vertelden over wat hartfalen is, hoe je het kan herkennen en behandelen, en wat het belang is van een goede leefstijl.

Op 24 april was er in de avond, het Hartfalencafé in ZGT Hengelo. Het hartfalencafé was bedoeld voor mensen met hartfalen en hun familieleden, en andere belangstellenden. Enkele cardiologen en andere zorgverleners gaven lezingen over de meest voorkomende oorzaken van hartfalen, onderzoeken en behandelingen. Het belang van gezonde voeding, bewegen en andere leefstijladviezen werd uitgelegd.

Aan beide evenementen namen samen ongeveer 200 mensen in Twente deel. Er waren levendige discussies tussen de sprekers en het publiek. “….Leerzaam, inspirerend, verrassend, en nu meer bewust wat hartfalen betekent… en hoe het behandeld kan worden… vooral veel aandacht voor zorg op maat”, waren veel voorkomende reacties van de deelnemers. Als toegift waren zowel in MST als in ZGT, kookworkshops in de pauzes van de programma’s, speciaal verzorgd door Foodtruck MST: alles over gezonde voeding en tips voor lekker eten!

In lijn met landelijke activiteiten is het voornemen om ook volgend jaar deze evenementen in Twente te organiseren. De nieuwe programma’s zullen onder andere via de websites van MST, ZGT en CARDION aangekondigd worden.

Hartfalenzorg informatie ZGT