Mijn TCOI

Vakmanschap Meesterschap

Vakmanschap Meesterschap

Op 4 april hebben vier leerlingen van Het Erasmus hun meesterproef afgelegd over een procesoptimalisatie voor de Fasttrack Pijn-op-de-Borst. Jesse Gelten, Mylian ter Harmsel, Finn Lageveen en Nadia Wijdens hebben zich voor het vak Onderzoek en Ontwerpen (ook wel Technasium genoemd) bekwaamd in het onderzoeken, rapporteren en presenteren van een maatschappelijk relevant technisch vraagstuk.

CARDION heeft dit Technasium team gevraagd om een oplossing te bedenken voor het tijdig verkrijgen van een accurate pretest probabiliteit (a priori kans) op problemen van de kransslagaders op basis van klachten en risicofactoren van naar ons verwezen patiënten met pijn op de borst.

Het is belangrijk om dit voor het eerste polibezoek goed in te schatten zodat direct het best passende onderzoek kan worden gepland. Op die manier kunnen we mensen met deze klachten vaak al in één dag duidelijkheid bieden over het al dan niet hebben van een hartprobleem. Naast comfort, snelheid en duidelijkheid, draagt dit ook bij aan doelmatige, duurzame en toekomstbestendige zorg.

Het Technasiumteam heeft d.m.v. een door hen ontworpen website een inputmodule ontwikkeld waarin door patiënt aangeleverde gegevens over de aard van de klachten en risicofactoren worden vertaald naar een pretest probaliliteit. Voor het ziekenhuis wordt daardoor duidelijk welk onderzoek voor welke patiënt te plannen. De patiënt krijgt direct de bijpassende informatievideo aangeboden. Daardoor zijn mensen reeds voor hun eerste bezoek aan de fasttrack poli goed geïnformeerd over hoe de dag zal verlopen.

We feliciteren Jesse, Mylan, Finn en Nadia met deze buitengewone prestatie en danken hen voor hun bijdrage aan de zorg voor mensen met pijn op de borst. Hun ervaringen en inzichten zijn waardevolle input bij het verder ontwikkelen van dit zorgproces.

Veel succes met jullie verdere opleiding en loopbanen!