Mijn TCOI

Thuismonitoring van patiënt met hartfalen halveert aantal ziekenhuisopnamen

Halvering aantal ziekenhuisopnamen door thuismonitoring

Het plaatsen van een sensor (CardioMEMS®, zie figuur) in de longslagader die op afstand gemonitord kan worden, leidt bij patiënten met chronisch hartfalen tot een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen. Dat blijkt uit de resultaten van de Nederlandse MONITOR-HF studie in 348 patiënten, dit weekend gepresenteerd tijdens het wetenschappelijke congres Heart Failure 2023, onlangs in Praag en simultaan gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet.

In dit onderzoek bleek dat door het op afstand uitmeten van de druk in de longslagader, welke de vullingsdruk in het hart reflecteert, de cardioloog eerder kon ingrijpen door bijvoorbeeld de medicatie aan te passen. Hierdoor nam het aantal ziekenhuisopnames af met 44% binnen een gemiddelde follow-up van 1.8 jaar. Ook de kwaliteit van leven was beter onder patiënten waarbij een dergelijke sensor geplaatst was. Tevens bleek de procedure veilig en weinig belastend voor patiënten.

De MONITOR-HF studie, uitgevoerd onder leiding van dr. J.J. Brugts (Erasmus MC) en prof. dr. R.A. de Boer (Erasmus MC), werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie VWS en het Zorg Instituut. De positieve resultaten van deze landelijke studie, zijn een enorme sprong voorwaarts in de behandeling van patiënten met matig tot ernstig hartfalen, aldus dr. Linssen, cardioloog in ZGT, onderzoeker, en lid van de landelijke stuurgroep en tevens co-auteur van het hoofdartikel in The Lancet. In ZGT werd deze druksensor bij geselecteerde patiënten geïmplanteerd door collega Kruik, in de hartcatheterisatiekamer, met assistentie van laboranten. Het wetenschappelijke onderdeel van het project werd uitgevoerd door Cardioresearch ZGT i.s.m. verpleegkundig specialisten hartfalen.

Het op afstand meten van de vullingsdrukken in de longslagader maakt deel uit van de NVVC Innovatieagenda 2022 en is het eerst voltooide project van deze Innovatieagenda. In de loop van dit jaar worden de resultaten van het kosteneffectiviteit analyse van de MONITOR-HF studie verwacht. Die gegevens zullen meewegen bij het besluit (verwacht in 2024) of deze zorg in het basispakket zal worden opgenomen.

Monitor HF main paper lancet june 2023 Monitor HF editorial te main paper lancet june 2023