Mijn TCOI

Shared care bijeenkomsten Hartfalen gestart

Shared care bijeenkomsten Hartfalen gestart

Na de geslaagde kick-off bijeenkomst Connect Hartfalen regio Twente, op 16 november 2021, is dit jaar het regionale scholingsprogramma gestart. Het thema is “Shared Care Hartfalen”: samen zorgen voor hartfalenpatiënten in Twente. Inmiddels zijn op 31 maart en 13 april de eerste bijeenkomsten gehouden, online vanwege de COVID-19 maatregelen. De organisatie is in handen van het TCOI (Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut).

Het doel van Connect Hartfalen Twente, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), is de organisatie van zorg rondom de patiënten met hartfalen te verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat het verwijzen, behandelen en terugverwijzen van patiënten met hartfalen volgens vastomlijnde afspraken gaat plaatsvinden. Een goede afstemming tussen de zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn kan hierdoor tot betere hartfalen zorg leiden. Dit draagt bij een de Juiste zorg op de juiste plek voor een grote groep chronische hartpatiënten.

De doelgroepen zijn cardiologen, huisartsen (i.o.), arts-assistenten cardiologie, interne geneeskunde en SEH, verpleegkundig specialisten en Physician Assistants, werkzaam in de regio Twente. Belangrijk is dat deze nascholing erkend is door de beroepsverenigingen. Het leerdoel is om kennis en inzicht te verwerven over diagnostische trajecten bij (vermoeden van) hartfalen en behandelmogelijkheden bij hartfalen. De docenten zijn twee cardiologen met aandachtsgebied Hartfalen en twee verpleegkundig specialisten (ZGT en MST), en de Twentse kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten. Voor praktijkondersteuners van huisartsen (POH) zijn er aparte nascholingen, die gericht zijn op de afstemming en uitvoering van zorgprocessen.

Aan de eerste bijeenkomsten namen in totaal ruim 80 zorgverleners deel. Het programma werd door de meesten als goed tot zeer goed beoordeeld. Door deze gezamenlijke nascholingen ontstaat er meer inzicht en begrip voor elkaars praktijkvoering. Ook weten we elkaar beter te vinden en te raadplegen. In de loop van dit jaar zullen er bijeenkomsten zijn voor nieuwe deelnemers.

Over TCOI

Het Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut (TCOI) is een initiatief van de cardiologen van CARDION om kennis te delen en te ontwikkelen. TCOI biedt onderwijs aan o.m. huisartsen, arts-assistenten, allied professionals, functielaboranten, verpleegkundigen en andere cardiologen. Ons doel is om samen de best mogelijk cardiologische zorg te bieden in Twente en omgeving. Daarnaast stimuleert en faciliteert het TCOI wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan betere zorg voor onze patiënten. Dit doen we onder meer door samen te werken aan technologische innovaties en het slimmer organiseren van de zorg.

Bezoek de website voor meer informatie en bekijk ook het onderwijsprogramma voor 2021.