Mijn TCOI

Regio-impuls Hartzorg in Twente

Regio-impuls Hartzorg in Twente

In augustus 2022 is aan tien Nederlandse regio’s elk tot € 75.000,- subsidie toegekend om de juiste hartzorg op de juiste plek te realiseren. Zij ontvangen deze subsidie vanuit de gezamenlijke subsidieoproep van de Hartstichting en ZonMw: de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Deze zogenaamde Connect regio’s hebben de hartzorg georganiseerd in samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en ziekenhuizen. Dit is een landelijk initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Een van deze succesvolle regio’s is Twente, met het project:

Samenhangende atriumfibrilleren- en hartfalenzorg in Twente (Shared care Twente)
In de regio Twente bestaat een steeds groter deel van de bevolking uit ouderen en een kleiner deel jongeren. Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt toe. Voor het leveren van meer zorg zijn minder zorgverleners beschikbaar. Dit motiveert ons om te werken aan een regionale impuls voor De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) voor hartpatiënten. Voor de zorg rondom hartfalen (HF) en atriumfibrilleren (AF) gelden degelijke afspraken. Echter bredere uitvoering is nodig. Samen met alle betrokken partijen, willen we de zorgverlening verbeteren. Ten eerste door: eerdere en betere opsporing in de Twentse huisartsenpraktijken. En ten tweede, door betere behandeling van AF en HF. Dat draagt bij aan beroertepreventie en kwaliteit van leven. Samen met patiënten willen we hun geïnformeerdheid vergroten door voorlichting en inzet van media. Ook medicatieveiligheid willen we bevorderen. Door peilingen en vragenlijsten meten we voortuitgang en kunnen we de hartzorg bijstellen. Het project loopt van 1 september 2022 tot 1 september 2024. De cardiologen van CARDION en het opleidingsinstituut TCOI spelen hierin een belangrijke rol in nauwe samenwerking met de regionale werkgroepen voor AF en HF zorg.