Mijn TCOI

Nieuwe praktijkrichtlijn: SGLT2-remmers sterk aanbevolen bij hartfalen

SGLT2-remmers sterk aanbevolen bij hartfalen

Voor optimale behandeling van hartfalen met verminderde linker ventrikelfunctie (LVEF <= 40%: HFrEF) zijn de SGLT2-remmers empagliflozine en dapagliflozine klasse sterk aanbevolen (klasse IA) medicatie geworden voor deze HF patiënten, met óf zonder diabetes, in de nieuwe, 2021 Europese richtlijn voor hartfalen, vanwege de aangetoonde risicoreductie op hartfalen hospitalisatie en mortaliteit. Dit is dus een nieuwe indicatie, die als zodanig toegepast kan worden door de cardiologen van het MST en ZGT. Daarnaast worden SGLT2-remmers (empagliflozine, dapagliflozine, canagliflozine, ertugliflozine) geadviseerd bij de behandeling van DM2 met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico of reeds aanwezige cardiovasculaire complicatie (klasse IA aanbeveling/bewijs) zoals beschreven in de 2019 Europese richtlijn diabetes, pre-diabetes en cardiovasculaire ziekten van cardiologen.

Bij aanwezigheid van DM2 en HFrEF zal de cardioloog duidelijk in de klinische ontslagbrief of in de polibrief, adviseren aan de hoofdbehandelaar van de diabeteszorg, in veel gevallen de huisarts, om een SGLT2-remmer te starten. In dat kader kan aanpassing van de reeds bestaande DM2 medicatie noodzakelijk kan zijn o.b.v. HbA1c. De cardioloog geeft uitleg aan de patiënt over de meest vóórkomende bijwerking van SGLT2 -remmers: urogenitale infecties. Gezien de zeldzame maar potentieel gevaarlijke bijwerking van diabetisch ketoacidose (1:1000 patiënten) van SGLT2-remmers, zullen de cardiologen van het MST en ZGT niet zelf een SGLT2-remmer starten bij diabetes patiënten zonder vooraf te overleggen in het hiervoor bestemde MDO met de internist of in overleg hierover treden met de huisarts wanneer de patiënt meer complexe diabetes therapie dan alleen metformine gebruikt. Gerichte uitleg over “Sick days rules” en SLGT2 inhibitor gebruik zal worden gedaan vanaf de hartfalenpoli. Het advies voor die periode of als de patiënt een majeure operatie ondergaat of kritiek ziek is: tijdelijk stoppen van de SGLT2-remmer.

De cardiologen van MST en ZGT met aandachtsgebied Hartfalen zullen in de komende tijd zo goed mogelijk beschikbaar zijn voor overleg en onderwijs over deze nieuwe medicatie voor patiënten met hartfalen en voor diabetespatiënten met een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico of complicatie. Met vertegenwoordigers van de huisartsen organisaties in Twente en de kaderartsen Hart-en vaatziekten en diabetes zal regionaal de nieuwe hartfalen- en diabeteszorg afgestemd worden. In de bekende media tussen de lijnen en tijdens nascholingen zal hieraan ruim aandacht besteed worden.

Namens de huisartsen, de cardiologen MST en ZGT:
Jaap van Soest, kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Mieke van den Heuvel, cardioloog MST
Gerard Linssen, cardioloog ZGT