Mijn TCOI

Goed nieuws over de hartfalen medicatie Entresto® (Sacubitril/Valsartan)

Nieuwe voorwaarde medicatie Entresto®

Het Zorginstituut adviseerde op 28 april 2023 de minister van Volksgezondheid om de voorwaarden voor vergoeding van Entresto® (Sacubitril/Valsartan) uit te breiden met de patiëntengroep waarvoor meerwaarde is vastgesteld. Daarnaast werd ook de eerder bestaande coulanceregeling omgezet naar een vergoeding.

De nieuwe voorwaarde luidt dan als volgt:
bijlage 2-voorwaarde Sacubitril/Valsarten (Entresto®) Uitsluitend voor een volwassen verzekerde met symptomatisch (NYHA II–IV) chronisch hartfalen en een verminderde ejectiefractie (LVEF ≤ 40%) (HFrEF) die:
- niet toereikend wordt behandeld met een ACE-remmer/angiotensine II receptorblokker (ARB) in combinatie met een betablokker en dit middel gebruikt ter vervanging van de ACE-remmer/angiotensine II receptorblokker;
- start met dit middel tijdens opname in het ziekenhuis voor hartfalen;
- dit middel al op 1 augustus 2023 gebruikt.

CARDION zal in samenwerking met de ziekenhuisapotheek van de ZGT alle openbare apotheken in onze regio aanschrijven zodat we snel de nieuwe machtiging voor al onze patiënten kunnen effecturen. Zo kunnen al onze patiënten optimaal behandeld worden.