Mijn TCOI

CARDION heeft erkenning deelopleiding tot cardioloog (B-opleiding)

CARDION heeft erkenning deelopleiding tot cardioloog (B-opleiding)

Jongstleden 17 november heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) CARDION U.A. erkend als opleidingsinstituut! Op deze wijze kunnen we de STZ-status van de ZGT versterken. De eerste visitatie vond reeds plaats op 28 oktober 2022, maar de uiteindelijke beslissing van de RGS heeft lang op zich laten wachten.

Het opleidingsjaar in een ziekenhuis met een gedeeltelijke opleidingserkenning (‘B-jaar’) bestaat uit een jaar met vier basisstages van drie maanden (verpleegafdeling, CCU/EHH, hartkatheterisatie/pacemaker implantaties en niet-invasieve beeldvorming) alsmede een lijnstage polikliniek.

CARDION U.A. is zeer blij met deze erkenning. Wij waren reeds erkend als cardiologie stage voor de opleiding interne geneeskunde en samen met de SEH direct betrokken bij de begeleiding en opleiding voor de poel arts-assistenten EHH-Cardiologie. Nu zijn we ook in staat om deel te nemen aan de opleiding van toekomstige cardiologen! De opleiding is samen met de opleiding Cardiologie in het Medisch spectrum Twente. De verwachting is dat we januari 2024 de eerste opleidings-assistent vanuit MST Enschede zal starten en in het voorjaar mogelijk ook een tweede arts-assistent.