Mijn TCOI

CARDION hecht aan gedragscodes voor integriteit van cardiologen

CARDION hecht aan gedragscodes voor integriteit van cardiologen

Momenteel loopt er onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een aantal cardiologen die werkzaam waren/zijn in het Isala ziekenhuis in Zwolle en verdacht worden steekpenningen te hebben aangenomen van een leverancier in hartapparatuur. Ook in ZGT merken we dat dit tot ongerustheid leidt. Wij krijgen vragen van patiënten in de spreekkamer, medewerkers en van collega medisch specialisten. Dit vraagt om een helder antwoord, en een verantwoorde, professionele positie.

De cardiologen van CARDION zijn allen lid van de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC). In de verschillende samenwerkingen met de medische industrie (geneesmiddelen en apparatuur) verlangt de NVVC van ons, een hoge mate van integriteit en professioneel en ethisch gedrag. De huidige voorzitter van de NVVC, dr. Johan Meeder (cardioloog, VieCuri medisch centrum in Venlo) zegt hierover (in aansluiting op berichtgeving door NRC, 17 oktober 2022): “Dit dragen wij ook actief uit naar onze leden. Er kunnen op het gebied van innovaties grote belangen spelen. Er kan betaald worden voor de inzet van professionals als naast de dagelijkse klinische werkzaamheden additioneel werk wordt geleverd om bij te dragen aan onderzoek/innovatietrajecten ten behoeve van verbetering van de patiëntenzorg. Om hier goed mee om te kunnen gaan, moet integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan. In dat kader is de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de KNMG relevant. Ook hanteert de NVVC de Gedragscode integriteit voor bestuurders en functionarissen van de NVVC en een jaarlijks in te vullen Conflict of Interest statement”. En over het FIOD-onderzoek: “De NVVC staat volledig achter het feit dat bij verdenkingen van fraude er onderzoek gedaan wordt door de daartoe bevoegde instanties. Want dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Te allen tijde moet het patiëntenbelang voorop staan. Al eerder heeft de NVVC aangegeven dat wij iedere vorm van zelfverrijking verwerpen en alhoewel we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten – want ook voor deze betrokkenen geldt, dat men onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt – vinden wij dit uiterst schadelijk voor het vertrouwen in onze beroepsgroep.” Zie nvvc.nl voor het volledige bericht.

CARDION onderschrijft deze professionele gedragscodes. Het bestuur van CARDION in nauwe samenwerking met de ZGT-staven, ziet toe op integer en transparant handelen, om hoogwaardige zorgverlening te waarborgen, betrouwbaar en duurzaam.