Mijn TCOI

Welkom Emel Parlak en Loes Klieverik

Emel Parlak

Emel Parlak studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam naast Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Haar farmaceutische achtergrond maakte het mogelijk dat zij gedurende haar Geneeskunde studie 6 jaar lang een bijdrage heeft kunnen leveren aan het (voor) bereiden van parenterale medicatie voor de Intensive Care Academisch Medisch Centrum en Emma kinderziekenhuis te Amsterdam.

Als student raakte zij gefascineerd door het hart tijdens een wetenschappelijk onderzoek binnen de vakgroep cardiologie te Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein. In september 2011 besloot zij haar ambitie om cardioloog te worden na te streven na het voltooien van haar Geneeskunde studie. In 2013 werd zij toegelaten tot de cardiologie opleiding te Isala Zwolle. De eerste jaren van de opleiding heeft zij zich voornamelijk beziggehouden met wetenschappelijk onderzoek waaruit diverse publicaties en (inter)nationale voordrachten voortkwamen. In 2019 rondde zij haar opleiding tot cardioloog af met als aandachtsgebied non-invasieve beeldvorming, zoals echocardiografie, cardiale CT en MRI. Sinds oktober 2019 is zij werkzaam in ZGT.

" Het hart? Na een wetenschappelijk onderzoek, wist ik al vrij snel dat mijn hart bij het hart lag. Het meest intrigerende orgaan. Het hart is zo veel meer dan alleen maar een pomp! Als cardioloog vind ik een goede arts-patiëntrelatie belangrijk. Adequate patiëntenzorg is een kwestie van hart en ziel. Een goed gesprek is vereist, waarbij persoonsgerichte zorg geleverd kan worden".

Loes Klieverik

Per 1 september 2020 is Loes Klieverik werkzaam als Chef de Clinique bij CARDION. Wie is zij?

Loes Klieverik werd geboren en is getogen in Hengelo en studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2005 studeerde zij af als basisarts, om vervolgens te promoveren in de Cardiothoracale chirurgie. Gedurende deze periode werkte zij samen met Prof. Hanneke Takkenberg en met Prof. Sir Magdi Yacoub in Harefield, Engeland. In 2007 verdedigde Loes met succes haar proefschrift met als titel ‘Aortic Valve Replacement in Young Adults’.

Na een jaar in de Cardiothoracale chirurgie te hebben gewerkt, maakte Loes de overstap naar de Cardiologie. Met veel plezier doorliep zij haar opleidingstijd in het Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht en in het Erasmus MC Rotterdam. Een deel van haar laatste opleidingsjaar heeft zij gevolgd bij Prof.dr Angela Maas en Dr. Suzette Elias-Smale in het Radboudumc Nijmegen, om zich te verdiepen in vrouwen met cardiologische aandoeningen. Haar verdere aandacht gaat uit naar hartfalen en beeldvorming. In 2018 rondde zij haar opleiding tot cardioloog af. Aansluitend heeft Loes als cardioloog gewerkt in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam tot begin 2020 en enkele maanden daarna in het Sint Antonius ziekenhuis te Nieuwegein.

Haar Twentse roots bleven op de achtergrond een sluimerende rol spelen, tot de vacature voor Chef de Clinique in het ZGT voorbij kwam. Deze buitenkans om terug te keren naar Twente liet ze niet aan zich voorbij gaan. En met succes; sinds 1 september zet Loes zich met veel passie in voor de gezondheid van de Twentse patiënt en woont zij, samen met haar man en hun 3 kinderen, weer in het mooie Twente.