Mijn TCOI

Uitreiking ZGT Wetenschapsvouchers 2021

Wetenschapsvoucher toegewezen aan CARDION

Op dinsdag 1 juni vond in ZGT de feestelijke uitreiking van de wetenschapsvouchers tijdens het Wetenschapsfonds 2021 plaats. Een wetenschapsvoucher is een financiële bijdrage voor het uitwerken van een onderzoeksvoorstel. Van de 13 ingediende onderzoeksvoorstellen, werden er vier door ZGT beloond met een dergelijke voucher. Tevens werd een voucher uitgereikt door de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS). Dit jaar werd ook een onderzoekvoorstel van CARDION beloond, getiteld:

Mentaal welzijn bij hartfalen: positief en veerkrachtig!

Hoofdaanvrager Gerard Linssen, cardioloog (geheel links op de foto): “Hartfalen is meestal een chronische aandoening, met een hoge ziektelast. Wij onderzoeken in hoeverre positieve psychologische therapie (oefeningen in positief denken, dankbaarheid, veerkrachtiger worden) het mentale welzijn van patiënten met hartfalen kan verbeteren. Hierin werken we samen met MST en Universiteit Twente.”

De vouchers werden uitgereikt door Hilde Dijstelbloem (voorzitter Raad van Bestuur ZGT), Rick Brouwer (namens CMS) en Miriam Vollenbroek (namens het wetenschapsbureau van ZGT).

Als topklinisch ziekenhuis vindt ZGT het belangrijk om samen met andere zorgpartijen te werken aan de beste zorg voor onze patiënten. Dat doen we in ZGT door professionals op te leiden, maar ook door voortdurend te investeren in innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2017 ondersteunen de Raad van Bestuur en de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS) nieuwe wetenschappelijke initiatieven vanuit het ZGT Wetenschapsfonds.