Mijn TCOI

Naar verbeterde ICD-zorg in Nederland

Naar verbeterde ICD-zorg in Nederland

Cardiologen baseren zich op de laatste wetenschappelijke inzichten die beschreven staan in Europese richtlijnen om te bepalen welke patiënt er baat bij heeft om een ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator) geïmplanteerd te krijgen. Namelijk, met de implantatie van een ICD heeft de patiënt met een indicatie voor een ICD, essentieel minder risico op overlijden als het hart plotseling stopt met rondpompen van bloed. Echter er is een beperkte kans op complicaties bij en na het implanteren. Afgezet tegen het mogelijk voorkómen van acute hartdood zijn deze complicaties aanvaardbaar.

“Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland (ZIN) vastgesteld dat er op drie punten verbeteringen mogelijk zijn om de ICD-zorg passender te maken. Dit zijn: het verbeteren van de indicatiestelling, het verbeteren van de patiënten informatie over de risico’s na het plaatsen van een ICD en het verminderen van de kans op complicaties.”, aldus ZIN.

In een reactie, meldt de Nederlandse vereniging voor Cardiologie (NVVC): “De meeste van de voorgestelde acties die beschreven staan in het Verbetersignalement zijn in overleg tussen het ZIN en de NVVC tot stand gekomen. Deze afspraken kunnen we de komende tijd opvolgen en doorvoeren in de ziekenhuizen, met als doel zo goed mogelijk passende zorg te leveren. Dan kunnen we geleidelijk vaststellen wat dit in de praktijk gaat betekenen. Cardiologen zullen (blijven) zorgen dat de patiënt die wel baat heeft bij een ICD deze ook krijgt, en een patiënt die er niet bij gebaat is ook niet onnodig belast wordt. Aangezien we nu in Nederland strengere richtlijnen gaan krijgen dan onze omliggende landen zijn dit geen lichtvaardige beslissingen. Mede daarom probeert onze beroepsgroep er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan nu en in de toekomst.”

In Twente, werken de cardiologen van ZGT en MST (Enschede is het regionale implantatiecentrum) samen om de juiste zorg voor de hartpatiënt realiseren. De indicatie voor een ICD wordt op individuele basis zo zorgvuldig mogelijk gesteld. De implantatieprocedure en de nazorg voldoen al jaren aan de hoogste kwaliteitseisen.

Zie nvvc.nl voor het volledige bericht en documenten, zie ook zinl.nl (Zorginstituut Nederland).